Artık bankalar, yatırımcılar, pay sahipleri şirketlerin performanslarını daha kolay takip edebilecekler.
Financial Times gazetesinin haberine göre, ABD’de ve Avrupa’da muhasebe kurallarını düzenleyen kurumlar, şirketlerin müşteriyle olan sözleşmelerinden elde ettikleri gelirleri ne şekilde raporlayacaklarına ilişkin olarak ortak bir standart yayınladılar.
Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa’da Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS), ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (GAAP) yürürlükte.
Küresel Standart, ülkelerin yasal kurumlarınca onaylandıktan 2017’de yürürlüğe girecek.