Kategoriler
Ş.A. YMM

KORONAVİRÜS BİR HASTALIK ÇEŞİDİ OLUP, İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR

Sirküler No: 2980 Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili Kurum 07.05.2020 tarihli, 2020/12 nolu Genelgesinde aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. Çin’in wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir. 5510 sayılı

Sirküler No: 2980

Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili Kurum 07.05.2020 tarihli, 2020/12 nolu Genelgesinde aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Çin’in wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15.inci (Hastalık ve analık hali) maddesinde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” hükmü yer almaktadır.

Madde kapsamında; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında işlem yapılacaktır. 

Kısaca; COVID-19 iş kazası veya meslek hastalığı olarak değil, sadece hastalık olarak kabul edilmiştir.  Covid 19 hastaları bu hastalığa işyerinde veya işyeri dışında yakalanıp yakalanmadığına bakılmaksızın işverence SGK’ya iş kazası veya meslek hastalığı olarak bildirilmemelidir.

Genelgeye   https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739  linkten ulaşabilirsiniz.

Covid 19 kapsamında hastası olan/olacak işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir