İmdat Türkay

Seçkin Yayınları, Ankara, 2013

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı olmak üzere dört unsurdan oluşmaktadır. Kanununa göre yurtiçinde verilecek gündelik miktarları her yıl bütçe kanunları ile tespit edilmekte; yurtdışı gündelik miktarları ise gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre Bakanlar Kurulunca tespit edilmektedir.

Kitapta, Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler ile Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan işverenler tarafından ödenen yol, yemek ve yatma giderlerinin Gelir Vergisi Kanunu açısından durumunu anlatılmaktadır. Yine Harcırah Kanununa tabi olmayan işverenler tarafından personele yemek ve yatmak giderleri gerçek tutarı ile belgelendirmek kaydıyla ödeme yapıldığında, bu ödemelerin tamamının mı yoksa bir kısmının mı vergiden istisna olduğu ile yemek ve yatma giderleri belgelendirmeden gündeliğin nakit olarak ödenmesi halinde vergiden ne kadarının istisna edildiği örneklerle anlatılmaktadır. Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah ödemlerini Kamu ve Özel sektör açısından anlatan bu kitap, tamamen uygulamaya yönelik olarak rehber niteliğinde hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları

  • Harcırah Ödemelerinin Genel Esasları ve Harcırahın Unsurları
  • Harcırah Kanununa Tabi Kurumların Yurtiçi Harcırah Ödemelerinin Vergilendirilmesi
  • Harcırah Kanununa Tabi Olmayan İşverenlerin Yurtiçi Harcırah Ödemelerinin Vergilendirilmesi
  • Yurtdışı Harcırah Ödemelerinin Vergilendirilmesi
  • Harcırah Ödemelerinin Gider Yazılması ve Muhasebeleştirilmesi
  • Sonuç ve Genel Değerlendirme