Kategoriler
Erta Denetim

Emlak Vergileri Hakkında Bilgilendirme

Bülten: 2020/60 EMLAK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Verginin matrahı, bina veya arsa ve arazinin ilgili kanunun 29’uncu maddesine göre tespit olunan izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bülten: 2020/60

EMLAK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Verginin matrahı, bina veya arsa ve arazinin ilgili kanunun
29’uncu maddesine göre tespit olunan vergi değeridir. Bu vergi ilgili belediye
tarafından her yılın Ocak ayında vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh
olunmaktadır. Tarh olunan verginin birinci taksiti Mayıs , ikinci taksiti Kasım
ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

Ayrıca işyeri olarak kullanılan binalar için emlak vergisi
ile aynı taksit ödeme süresi içinde Çevre Temizlik Vergisi’ de ödenmektedir.
7244 sayılı Kanun ile, ilgili Belediyeler tarafından tahsil edilecek Çevre
Temizlik Vergisi’nin mücbir sebep kapsamında faaliyetleri durdurulan veya
faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacağını ayrıca
belirtmek isteriz.

Emlak Vergilerinin Mayıs ayında yapılacak 1. taksit ödemelerine ilişkin
sirkülerimizin yayım tarihi itibariyle idare tarafından yapılmış herhangi bir
süre uzatımı söz konusu değildir.

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemelerine göre 65 yaş ve üstünde olan veya kronik rahatsızlığı bulunan mükelleflerin 22.03.2020 ile sokağa çıkma yasağının sona ereceği (bu tarihler dahil) tarih arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Bu mükelleflerin mücbir sebep dönemlerine ilişkin beyanname/bildirimlerinin verilme süresi ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödemesinin son günü sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılması uygun bulunmuştu.

İlgili Tebliğ düzenlemesinde bahsi geçen mükelleflerin
22.03.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) başlayan beyanname/bildirim
verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme
sürelerini kapsaması, buna karşın bu mükelleflerin  Emlak Vergilerinin her yılın Ocak ayında
yerel idare tarafından tahakkuk ettirilmesi, ilgili verginin 1. taksitlerinin
Mayıs ayında mı yoksa sokağa çıkma yasağının son bulduğu günü takip eden 15 gün
içinde mi ödeneceği belirsizliğini gündeme getirmiştir.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir