Kategoriler
Erta Denetim

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayınlandı

Bülten: 2020/59 ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI 456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bülten: 2020/59

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI

456 ve 511 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde
yer alan açıklamalar doğrultusunda; tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen
ve tebliği gereken belgelerin mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ
edilmesine ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı “Elektronik Tebligat
Sistemi” Broşürü kullanıma sunulmuştur.

Bu kapsamda:

e-Tebligat sistemini kullanmak zorunda olanlar;

• Kurumlar vergisi mükellefleri,

• Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi
mükellefiyeti bulunanlar (kazançları basit sulde tespit edilenlerle gerçek
usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel
kişiliği olmayan teşekküller ve isteğe bağlı olarak kendilerine e-Tebligat
yapılmasını talep eden gerçek kişiler sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.

Örneğin, sadece sahip olduğu araç nedeniyle Motorlu Taşıtlar
Vergisi mükellefi olan Ahmet Bey, sistemi kullanmak zorunda değildir. Ancak kendisine
kesilen trafik para cezasından veya idari para cezalarından hızlı ve zamanında
haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e-Tebligat sistemine dâhil
olabilir.

İlgili broşür linki aşağıda yer almaktadır:

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/e_Tebligat_Brosuru.pdf

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir