Prim Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Ödemeler

1 .     Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Primlerine İlişkin Yükümlülükler 1. 1    Prime Esas Kazançlar   Hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile kamu idarelerinde çalışanların prime esas kazançlarının hesabında; – Hak edilen ücretlerin, (hak edildiği...