Girdi yapan admin

ÇVÖA Faiz ve Gayrimaddi Hak Oranlar

FAİZ VE GAYRİMADDİ HAK BEDELLLERİ ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE ALINACAK VERGİ ORANLARI   FAİZ VE GAYRİMADDİ HAK BEDELLLERİ   ÜZERİNDEN KAYNAK izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Yurt Dışından Gelen Hizmet Faturalarının Vergilendirilmesi

YURT DIŞINDAN GELEN HİZMET FATURALARININ  VERGİ KANUNLARI  VE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI  KARŞISINDAKİ DURUMLARI                                                                                             Erdoğdu ÖZ                                                                                            Yeminli Mali Müşavir   izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

İhbar Tazminatı

İHBAR TAZMİNATLARI HİZMET SÜRELERİ BİLDİRİM SÜRESİ TAZMİNAT TUTARI a) 6 aydan az 2 haftalık ücret 2 hafta b) 6 ay izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN    Kanun No. 4817                                Kabul Tarihi : 27.2.2003  Resmi Gazete Yayım Tarihi : 06/03/2003   Sayı : izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

2011 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

17.11.2011 gün ve 28115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 410 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2011 izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir