2012 Eylül Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksi Yayınlandı

TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ EYLÜL 2012

TÜFE’de aylık değişim %1,03 olarak gerçekleşti.

2012 yılı Eylül ayında 2003 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya gör  % 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,34 , bir önceki yılın aynı ayına göre  %9,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,53 artış gerçekleşmiştir.

ÜFE’de aylık değişim % 1,03 olarak gerçekleşti.

2012 yılı Eylül ayında 2003 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre  %0,72 , bir önceki yılın aynı ayına göre  %4,03  ve on iki aylık ortalamalara göre  %8,65  artış gerçekleşmiştir.

Not: Önceki ay ve yıllara ait TÜFE ve ÜFE oranlarına Web Sitemizin Pratik Bilgiler kısmından ulaşabilirsiniz.

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
PwC

İşverenlerin E-Posta Adreslerini SGK’ya Bildirmelerine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında

03.10.2012 – 2012/28 İşverenlerin E-Posta Adreslerini SGK’ya Bildirmelerine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında
İşverenlerin e-posta adreslerini SGK’ya bildirmelerinin son tarihi 31 Aralık 2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sigortalılara
istirahatlı oldukları süre içinde SGK tarafından verilmekte olan geçici iş
göremezlik ödenekleri ile ilgili hazırlanmış olan E – Ödenek Programının
işleyişi ve işverenlerce yapılması gereken işlemler daha önce yayınlanmış olan SGK’nın
03/08/2012 tarihli ve 2012/28 nolu Genelgesinde açıklanmıştı.

İlgili
Genelge’nin “2.‘B) İşveren Modülü” başlıklı bölümünde; “çalışılmadığına dair bildirimin süresinde
yapılması için Kurum (SGK) tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir.
E-posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta adreslerini Kuruma
bildirmeleri gerekmektedir. İşverenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma
ulaştırmaları hakkında bildirilecek son
tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin
çalışılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam
edilecektir” ifadesine yer verilmiştir.

Ancak, SGK’nın
30 Eylül 2012 tarihli Duyurusunda, söz konusu genelgede belirtilen e-posta
adreslerinin SGK’ya bildirilmesi ile ilgili son tarihin 31/12/2012 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, bu tarihe kadar Kurum (SGK) tarafından işverenlere çalışılmadığına dair bildirimin
yapılması için yazılı tebligat gönderilmeden idari para cezası uygulanmayacağı
açıklanmıştır.

İlgili Duyuru
metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

SGK Duyurusu

Saygılarımızla,

Bilgütay
YAŞAR

Ortak, YMM

Celal
ÖZCAN

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Kıdemli Danışmanı

Okunma sayısı: 2469

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
Erta Denetim

Gelir İdaresi Başkanlığınca Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi Güncellendi.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi” 15.8.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde güncellenmiştir.  

Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Gelir İdaresi Başkanlığınca Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Güncellendi.

Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü’ nde; ödeme emri, ödeme emrine karşı açılabilecek davalar, mal bildirimi ve verginin ödenebileceği anlaşmalı bankalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü’ne ulaşmak için tıklayınız.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Gelir İdaresi Başkanlığının Borç Bilgilendirme Servisi Hizmete Girmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı  daha önce sürekli mükellefiyete sahip olan mükellefler için İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılan borç sorgulama hizmeti, süreksiz mükellefiyet ve mükellef olmayan gerçek kişilere de açılmıştır.

 Borç Bilgilendirme Servisi Hizmeti ile T.C. Kimlik bilgilerini kullanarak, vergi dairelerine intikal etmiş olan bütün borçlarını (trafik para cezası, idari para cezası, yurt-kur harcı, yargı harcı gibi) www.gib.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

 Borç Bilgilendirme Servis’ine giriş için tıklayınız.

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce Anonim ve Limited Şirketlerde Ayni Sermayeyi Temsil Eden Ortaklık Payının Devri Hakkında 14 Eylül 2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.00.431.04/6226 sayılı Genelge Yayınlandı.

Bu genelgeye göre; 6762 sayılı TTK, uyarınca, anonim şirketlerde ayın karşılığı olan hisse senetlerinin şirketin tescilinden itibaren iki yıl geçmeden, Limited Şirketlerde ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın ise, payını şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredilemeyeceğine ilişkin kanun hükümler bulunmaktadır.

Belirtilen bu sürelerin 6102 sayılı TTK’nın yürürlüğe girdiği 1.7.2012 tarihinden sonraki bir zaman dilimini kapsaması durumunda anılan maddelerdeki süre tamamlanıncaya kadar devir işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Diğer taraftan, 6762 sayılı TTK hükümlerine göre gerçekleşmiş olan birleşme ve bölünmede devralan şirketlerin, tür değiştirmede yeni türdeki şirketlerin sermaye paylarının devrinin ise süre yönünden herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacaktır.

Bu genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

Bülten 2012-57 Ekim 2012 Vergi Takvimi

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

Erta Bağımsız Denetim ve YMM Ltd.Şti.

İstanbul,01.10.2012

BÜLTEN (E.Ö.2012-57)

2012 EKİM AYI VERGİ TAKVİMİ

 

İlk Tarih

Son Tarih

Konu

01/08/2012 01/10/2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca   Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
01/09/2012 01/10/2012 Ağustos 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu   (Form Ba)
01/09/2012 01/10/2012 Ağustos 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim   Formu (Form Bs)
01/09/2012 01/10/2012 Ağustos 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 09/10/2012 16-30 Eylül 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı   Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2012 10/10/2012 16-30 Eylül 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel   Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün   Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel   Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim   Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi
01/10/2012 15/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi   Bildirimi ve Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim   Formu
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV   Bildirim Formu
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim   Formu
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10   No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla   İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin   Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin   Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve   Ödemesi
01/10/2012 22/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 23/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre   Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2012 23/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname   ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme   Hakkından Yararlananlar İçin)
01/10/2012 23/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında   Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2012 23/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga   Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi   Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2012 24/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/10/2012 24/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/10/2012 24/10/2012 1-15 Ekim 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere   Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2012 30/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre   Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2012 30/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98.   Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından   Yararlananlar İçin)
01/10/2012 30/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında   Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/10/2012 30/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2012 30/10/2012 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2012 30/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/10/2012 30/10/2012 1-15 Ekim 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel   Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 31/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu   (Form Ba)
01/10/2012 31/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu   (Form Bs)
01/10/2012 31/10/2012 Eylül 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2012 30/11/2012 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca   Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi

 

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
PwC

2644 sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi

28.09.2012 – 2012/2 2644 sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Mülkiyet ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi
Yabancı Ortaklı Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Esaslar

2644 sayılı Tapu Kanununun 36 ncı
Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak
Edinimine İlişkin Yönetmelik (‘’Yönetmelik’’) 16.08.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 18.08.2012
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere; Tapu Kanunu’nun
36. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen


yabancı
uyruklu gerçek kişilerin,


yabancı
ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve


uluslararası
kuruluşların

%50
veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz
kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip
oldukları Türkiye’de kurulu tüzel
kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını
yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve
kullanabilirler.

Yönetmeliğin 1. maddesinin 2.
fıkrasında aşağıdaki hallerin, şirketteki yabancı yatırımcıların ortaklık
oranının belirlenmesinde dikkate alınmayacağı belirtilmiştir:

– 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler ile; (doğumla Türk
vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve
üçüncü dereceye kadar olan altsoyları) ile

– yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının
Türkiye’de ortak oldukları şirketlerde veya iştiraklerde sahip oldukları
hisseler.

Yeni getirilen kurala göre; Yönetmeliğe
tâbi şirketler taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimi için Valilikten izin
alacaklardır. Valiliğe söz konusu izni almak için yapılan başvuru üzerine,
Valilik söz konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgenin belirlenmesi ve bu bölgenin
askeri yasak bölge, askeri güvenlik bölgesi veya 2565 sayılı Kanunun 28.
maddesi çerçevesinde belirlenen bölgede kalıp kalmadığının Yönetmeliğin 5. ve
6. maddelerine göre belirlenmesini talep eder. Buna göre taşınmazın adı geçen
bölgelerin sınırları içerisinde kaldığının bildirilmesi halinde Valilik, söz
konusu bildirimi müteakip üç iş günü içinde diğer başvuru belgelerinin birer suretini
Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği komutanlıklara göndererek,
mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığının, otuz
gün içinde bildirmesini talep eder. Bu
süre içinde cevap verilmediği takdirde mülkiyet edinimi talebinin ülke
güvenliği açısından uygun olduğuna hükmedilerek Valilik tarafından işlem
yapılabilecektir.

Valiliğin yapacağı diğer bir inceleme
ise Valilik Komisyonu tarafından şirketler tarafından Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünce ilgili Valiliğe bildirilen taşınmazların veya sınırlı aynî
hakların, ilgili şirketlerin veya iştiraklerinin ana sözleşmelerinde belirtilen
faaliyet konuları çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığının
değerlendirilmesidir.

Ek olarak, Yönetmelik kapsamına giren
şirketlerin hisse devri yoluyla ortaklık yapısının değişmesini en geç bir ay içerisinde
Ekonomi Bakanlığı’na bildirmeleri zorunlu kılınmıştır.

Bununla birlikte aşağıdaki hallerde
Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir:

– 2644
sayılı Kanunun 36 ncı maddesi kapsamı dışında kalan yabancı sermayeli
şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimi ile

– Şirketlerin
veya iştiraklerin taşınmaz rehni tesisinde,

– Taşınmaz
rehninin paraya çevrilmesi kapsamındaki mülkiyet edinimlerinde,

– Şirket
birleşmelerinden ve bölünmelerinden doğan taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni
hak naklinde,

– Organize
sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest
bölgeler gibi özel yatırım bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni
hak edinimlerinde ve

– İlgili
mevzuata göre belli sürede elden çıkarma zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla
bankaların, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde
kredi olarak sayılan işlemler nedeniyle ya da alacaklarını tahsil amacıyla
edindikleri taşınmazlarda

Yönetmelik kapsamındaki şirketlerin Valiliğe
sunmak zorunda olduğu taahhütname örneği de Yönetmelik ekinde bulunmaktadır.

Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Nilgün Serdar Şimşek, Ortak Ersun Bayraktaroğlu, Ortak

Hukuk Hizmetleri PwC
Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri

Okunma sayısı: 2491
Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

ÖTV Oran ve Tutarları ile Tapu Harcı Oranı Artırıldı

25.09.2012 – 2012/86 – İçerik: ÖTV ÖTV Oran ve Tutarları ile Tapu Harcı Oranı Artırıldı
22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.09.2012 tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV oran ve tutarları ile tapu harcı oranıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

22.09.2012 tarihli ve 28419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20.09.2012
tarihli ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV oran ve tutarları
ile tapu harcı oranıyla ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

1. PETROL ÜRÜNLERİ

4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan petrol ürünlerinde
uygulanan ÖTV tutarları; benzin ve motorinin litresinde, otogaz ve solvent
türlerinin kilogramında 30 kuruş, gazyağın litresinde 17,17 kuruş, L.P.G.’nin
kilogramında 28,40 kuruş, oto doğalgazın metrekübünde 16,35 kuruş, biodizelin
litresinde 21,09 kuruş, tinerin kilogramında 13,90 kuruş, bazyağ, madeni yağ ve
yağlama müstahzarlarının da kilogramında 24,47 kuruş artırılmıştır. Benzin ve
motorindeki artışlar, pompa fiyatlarına %10 oranında yansıtılmıştır. Konut ve
sanayide kullanılan doğalgaz ile fuel oil türlerinde uygulanan ÖTV tutarlarında
ise değişiklik yapılmamıştır. Öte yandan (B) cetvelindeki solventler, tiner,
gazyağı ile bazyağ ve madeni yağlarda ÖTV tutarlarının artırılması, Kanunun
8/1. maddesi kapsamında uygulanan tecil-terkin tutarlarının da değişmesine yol
açmıştır. (I) sayılı listedeki mallarda uygulanan eski ve yeni ÖTV tutarları
bültenin sonundaki tabloda gösterilmiştir.

2. BİNEK OTOMOBİLLERİ

ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki binek otomobillerinden, motor silindir
hacmi 1.600 cm³’ün altındakiler için %37 olarak uygulanan ÖTV oranı %40’a
çıkarılmıştır. Hesaplanan ÖTV tutarı KDV matrahına dahil olduğundan, bu artış
vergisiz satış fiyatını %3,54 oranında artırmaktadır.

3. ALKOLLÜ İÇKİLER

ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan alkollü
içkilerde uygulanan asgari maktu vergi tutarları %17 oranında artırılmıştır. Bu
listede yer alan biraların 1 litresindeki her bir alkol derecesi, şarapların
her bir litresi ve diğer içkilerin içerdiği alkolün her 1 litresi itibariyle
uygulanan eski ve yeni asgari maktu vergi tutarları bültenin sonundaki tabloda
gösterilmiştir.

4. TAPU HARÇLARI

492 sayılı Harçlar Kanununun 4 sayılı tarifesinin tapu harçlarına ilişkin bölümünün
20. sırasında yer alan gayrimenkullerin alım-satımı, irtifak ve intifa hakkı
tescili ve devrinde binde 16,5 olarak uygulanan nispi tapu harcı oranı binde 20’ye
çıkarılmıştır.

Yukarıda belirlenen oran ve tutarlar, 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının yayımlandığı 22.09.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu kararnamenin metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla
ulaşabilirsiniz.

Bazı
Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları
Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2012/3735)

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

Okunma sayısı: 5635
Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?
Kategoriler
PwC

Borç Yapılandırması Bozulmuş Olanlarının Ödeme Planlarının İhyasında Son Başvuru Tarihi

25.09.2012 – 2012/27 Borç Yapılandırması Bozulmuş Olanlarının Ödeme Planlarının İhyasında Son Başvuru Tarihi
6111 Sayılı Kanuna göre SGK Borç Yapılandırması Bozulmuş Olanların Ödeme Planlarının İhyasına ( Canlandırılması) İlişkin Son Başvuru Tarihi 1.10.2012’dir.

15/6/2012
tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 42 nci maddesinde yapılan düzenleme ile,
daha önce 6111 Sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını
yapılandırdıkları halde, ödeme yükümlülüklerini aksatmaları nedeniyle
yapılandırmaları bozulmuş olan borçlulara ödeme planlarını ihya(canlandırma)
imkanı sağlanmıştı.

Buna göre,
ihya hükümlerinden yararlanmak üzere son
başvuru tarihi 2012/23 sayılı Genelge uyarınca 1 Ekim 2012 olup, bu tarihe kadar anılan Genelge ekinde yer alan başvuru formu ile ilgili SGK İl/Sosyal
Güvenlik Merkezlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

İlgili Duyuru
metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

SGK Duyurusu – Son Başvuru Tarihi

Saygılarımızla,

Bilgütay
YAŞAR

Ortak, YMM

Celal
ÖZCAN

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Kıdemli Danışmanı

Okunma sayısı: 2085
Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?