Kategoriler
Erta Denetim

30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin Uzatılması Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine İlişkin Berat Yükleme Takvimi

Bülten: 2020/55

30 NİSAN 2020 GÜNÜ SONUNA KADAR OLUŞTURULMASI VE İMZALANMASI GEREKEN E-DEFTERLERİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMA SÜRESİ İLE 2020/OCAK-ŞUBAT-MART DÖNEMİNE İLİŞKİN OLARAK, DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YAPILMASI GEREKEN KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İLİŞKİN BERAT YÜKLEME TAKVİMİ

Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar
tarafından 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken
e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi
Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter
Beratları”nın yüklenme süresi ve ticari kazançları basit usulde tespit edilen
mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan
Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması.

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile
Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen
mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30 Nisan
2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin
oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi
İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme
süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Ticari Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen
Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresinin
Uzatılması:

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar Defter-Beyan Sistemine kaydedilmesi
gereken 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin alış ve giderler ile satış ve
hasılatlara ilişkin kayıt süresi 31 Temmuz 2020 Cuma günü sonuna kadar
uzatılmıştır.

Tüzel
Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri)
e-Defterlerini ve bu defterlerin
beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalı ve bu defterlerin
beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

e-Defter Dönemi Berat Yükleme Son Günü
(Aylık Yükleme Tercihi)
Berat Yükleme Son Günü
(3’er Aylık Yükleme Tercihi)
2019 Aralık Ayı 01.06.2020 Pazartesi Günü 2020 Yılında devreye alındı.
2020 Ocak Ayı 01.06.2020 Pazartesi Günü 01.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Şubat Ayı 01.06.2020 Pazartesi Günü 01.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Mart Ayı 30.06.2020 Salı Günü 01.06.2020 Pazartesi Günü
2020 Nisan Ayı 31.07.2020 Cuma Günü 31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Mayıs Ayı 31.08.2020 Pazartesi Günü 31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Haziran Ayı 30.09.2020 Çarşamba Günü 31.08.2020 Pazartesi Günü
2020 Temmuz Ayı 02.11.2020 Pazartesi Günü 30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Ağustos Ayı 30.11.2020 Pazartesi Günü 30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Eylül Ayı 31.12.2020 Perşembe Günü 30.11.2020 Pazartesi Günü
2020 Ekim Ayı 01.02.2021 Pazartesi Günü 01.03.2021 Pazartesi Günü
2020 Kasım Ayı 01.03.2021 Pazartesi Günü 01.03.2021 Pazartesi Günü
2020 Aralık Ayı 30.04.2021 Cuma Günü 01.03.2021 Pazartesi Günü

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Erta Denetim

2020 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde (Ocak-Mart) Uygulanacak Yabancı Para Değerleme Kurları

Bülten: 2020/54 

2020 YILI 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE (OCAK-MART) UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLEME KURLARI

2020 yılı 1. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yabancı para
ve yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların
değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır.

Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer
yabancı paralı işlemler döviz alış kurları ile değerlenecektir.

Döviz Cinsi   Döviz Alış   Efektif Alış  
ABD DOLARI 6.5160 6.5114
AVUSTRALYA DOLARI 3.9898 3.9715
DANİMARKA KRONU 0.96491 0.96424
EURO 7.2150 7.2100
İNGİLİZ STERLİNİ 8.0579 8.0523
İSVİÇRE FRANGI 6.8013 6.7911
İSVEÇ KRONU 0,65066 0.65020
KANADA DOLARI 4.6158 4.5987
KUVEYT DİNARI 20.6160 20.3067
NORVEÇ KRONU 0.61371 0.61329
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.7345 1.7215
100 JAPON YENİ 6.0227 6.0004

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Kategoriler
Ş.A. YMM

KISA ÇALIŞMA ORAN HESAPLAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sirküler No: 2969

Kısa çalışma ödeneği kapsamında olan işyerlerine İş-Kur yetkililerince ay sonlarında çeşitli excell tablolar gönderilmektedir. Bu tablolardan bir tanesi de ORAN HESAPLAMA MODÜLÜ tablosudur.

Kısa çalışma oran hesaplaması, kısa çalışma yapılan dönemde kişilerin çalıştırılıp o kişilere SGK da prim tahakkuku yapılacaksa kullanılmalıdır. Kişiler o ay içerisinde hiç çalışmadıysa herhangi bir oran hesaplaması yapılmasına gerek yoktur.  Söz konusu tabloyu örnek ile açıklayacak olursak.

Örnek-  Nisan ayı 30 takvim günü

4 Pazar (Hafta sonu tatili)

1 Gün Resmi Tatil (23 Nisan)

Sonuç olarak Nisan ayında 5 tatil günü çıkartıldığında 25 işgünü bulunmaktadır.
Firmada Nisan ayında X kişisi 10 iş günü çalışmış olsun.

Bu durumda 25-10 =15 iş günü X kişisi kısa çalışma yapmış olacaktır. 

Tabloda “C” sütununda yer alan “KÇÖ YAPILAN İŞ GÜNÜ SAYISI”  başlığı altındaki satırdaki gün sayısı  ile  “D” sütununda yer alan “İŞKURUN ÖDEYECEĞİ TATİL GÜNLERİ” başlığı altındaki satırdaki gün sayısı, tablodaki formül gereği 0,50 altında olanlar günler bir alta, 0,50 üstünde olan günler bir üste tamamlanıyor.  Bu formüllere dikkat edilmesini, formüllerde düzeltme yapılarak söz konusu satırlara kesirli sayıların yazılması durumunda hesaplama doğru olacaktır. Ancak hesaplamada “E” sütununda yer alan “İŞKURUN ÖDEYECEĞİ KÇÖ GÜN SAYISI” başlığı altındaki satırdaki  günler kesirli olmamalıdır.  Kesirli günler var ise kesirler bir üste değil, bir alta tamamlanmalıdır.  (Örneğin hesaplamada 12,60 olan günün 12 gün gösterilmesi gibi.) Böylece işçi açısından SGK’da 1 gün kaybı olmamış olacak, İş-Kur’da çalışana faza ödeme yapmayacaktır. Ayrıca “F” sütunu altındaki “EXCELE EKLENECEK SAAT” saatte “E” sütununda yer alan “İŞKURUN ÖDEYECEĞİ KÇÖ GÜN SAYISI” orantılı olarak değiştirilmelidir. 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DURUMLARINDA ÇALIŞAN ÜCRETİNİ KİM ÖDEMELİ. 

Sokağa çıkma yasağı durumlarında İş-Kur’dan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin (4857/Geçici 10.uncu madde)  alacak olan işçilerin o günlere ait ücretleri ödenek olarak İş-Kur tarafından ödenecektir.  İşyerinin kısa çalışma ödeneği kapsamında kısmi süreli çalışanları varsa veya KÇÖ başvurusu yoksa, işyeri fiilen çalışıyor ise bu durumunda söz konusu iş günlerine ait ücretler işverence ödenmelidir. İşveren ödediği ücret için isterse işçiye 4 aylık süre içinde telefi çalışması yaptırabilir. 

İşveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara uymalarını, farklı uygulamaları olanların İş-Kur’daki yetkili memurlarla temasa geçerek gerekli düzeltmeleri yapmalarını öneririz. 

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

YARGILAMADA YASAL SÜRELER BİR KEZ DAHA UZATILMIŞTIR

Sirküler No: 2968

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesinde, Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla adli ve idari sürelerin 30.04.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu defa, 30/04/2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile,

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla bu kapsamda, 

-Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,

-İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler,

-İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere

01.05.2020 tarihinde itibaren 15.06.2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yeniden uzatılmıştır.

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının 7226 sayılı Kanuna istinaden yayımladığı 2020/2 No’lu Uygulama İç Genelgesinde belirtilen Vergi Usul Kanunu Kapsamında cezada indirim talep etme, uzlaşma başvurusu, kanun yolundan vazgeçme, dava açma süreleri gibi bir hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin 30.04.2020 tarihine kadar durma süresi bu kapsamda 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmış olacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

NİSAN/2020 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2967

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 30.04.2020 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.

 DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI 6.9787 6.9913 6.9738
1 AVUSTRALYA DOLARI 4.5407 4.5703 4.5198
1 DANİMARKA KRONU 1.0144 1.0194 1.0137
1 EURO 7.5764 7.5901 7.5711
1 İNGİLİZ STERLİNİ 8.6599 8.7051 8.6539
1 İSVİÇRE FRANGI 7.1537 7.1996 7.1429
1 İSVEÇ KRONU 0.70392 0.71121 0.70343
1 KANADA DOLARI 4.9982 5.0207 4.9797
1 KUVEYT DİNARI 22.4127 22.7060 22.0765
1 NORVEÇ KRONU 0.67007 0.67457 0.66960
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.8566 1.8599 1.8427

Döviz cinsinden olan borç ve alacakların değerlemesi, döviz alış kuru ile yapılmalıdır.

Kasada bulunan dövizler efektif alış kuru, banka hesaplarında bulunan dövizler ise döviz alış kuru ile değerleme işlemine tabi tutulmalıdır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

İŞ ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ NEDENİYLE DEVREDEN KDV TUTARININ İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

Sirküler No: 2966

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünün 29.11.2019 tarih ve 39044742-130[Özelge]-E.1042808 sayılı özelgesinde;

…şirketi ile … şirketi “…   yapım işi” için kurduğu …. iş ortaklığının işin tamamlanması ile sona ereceği belirtilerek, İş Ortaklığına ait devreden katma değer vergisi (KDV) tutarının Şirket tarafından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda  görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununda;

Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

Mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,

Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ile mükellefçe indirilebilecek KDV’nin, Gelir ve Kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği,

Hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde ise; indirilemeyecek KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı belirtilmiştir.

İş ortaklıkları KDV açısından ortaklardan ayrı bir mükellefiyete tabi tutulmaları sebebiyle, iş ortaklığına ait devreden KDV’nin ortakların kendi muhasebe kayıtlarında ve KDV beyannamelerinde hisseleri nispetinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Buna göre, KDV Kanununun 29/1-a maddesi gereğince mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den indirebileceklerinden, … İş Ortaklığına ait devreden KDV’nin şirketiniz tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, indirilemeyecek KDV’nin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı tabiidir.

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Kategoriler
Ş.A. YMM

TAPUDA CİNS DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAMAYAN FABRİKA BİNASI İÇİN AMORTİSMAN KAYDI HUSUSU

Sirküler No: 2965

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları, Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğünün 17.01.2020 tarih ve 95462982-105[VUK.ÖZLG-2019-15]-E.12105 sayılı özelgesinde;

… şirketi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında …. metrekare alana sahip arsanın satışına ilişkin olarak … TL bedelle arsa tahsis sözleşmesi tanzim edildiği, sözleşme bedelinin tamamının ödeneceği tarihte kesin satış ve tapunun şirket adına devrinin gerçekleşeceği,

Tapu devir işleminden sonra tahsis edilen sanayi arazisi üzerinde taban alanı … metrekare ve toplam yapı inşaat alanı … metrekare olacak şekilde fabrika binası inşaatı bitirilerek yapı kullanım izin belgesinin alındığı, yapı kullanım izin belgesinde yapının taşıyıcı sisteminin “prefabrik” olarak yer aldığı, inşaat mühendisleri tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda ise betonarme-yarı prefabrik olarak inşa edildiği, tespitlerine yer verildiğinden bahisle;

-Bina inşaat harcamalarının kayıtlara intikali ve amortisman uygulamaları aşamasında, yapı kullanım izin belgesinde yapının taşıyıcı sistem bölümünde belirtilen “prefabrik” olarak mı yoksa “betonerme/yarı prefabrik/sökülemez ve taşınamaz” nitelikteki fabrika binası” olarak mı dikkate alınacağı,

-Henüz şirket adına tapu tescili yapılmamış olmasına rağmen kullanım hakkı şirkete ait olan arsa tahsis bedelinin fabrika bina inşaat maliyetine ilave edilip edilemeyeceği, ilave edilebilmesi halinde, diğer ticari alacaklar hesabında takip edilen bedel üzerinden m2 hesabı yapılmak suretiyle, fabrika binası taban metrekare payına ait arsa maliyet bedelinden fabrika binasına pay verilmesinin mümkün olup olmadığı,

-Arsa payının, bina maliyetine tapu tescilinden sonra dahil edilmesinin uygun bulunması halinde, amortisman uygulaması açısından, iktisadi kıymetlerin aktife girdikleri hesap dönemi itibariyle, kalan faydalı ömrü üzerinden mi işlem yapılacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun;

-313’üncü maddesinde, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, amortisman konusunu teşkil ettiği,

-314’üncü maddesinde, boş arazi ve arsaların amortismana tabi olmadığı,

-315 inci maddesinde, mükelleflerin amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa edeceği, ilân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı,

-320’nci maddesinde, amortisman süresinin kıymetlerin aktife girdiği yıldan itibaren başlayacağı,

Hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

-4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında, bedelinin tamamen ödenmesini müteakiben tapu devri yapılmak üzere, … OSB ile öngörülen şartlar dahilinde satış ve gerekli sabit yatırımların yapılması amacıyla arsa tahsis sözleşmesiyle şirketinize tahsis edilen arsa üzerinde inşa edilen fabrika binasının, tapuda şirketiniz adına bina olarak cins tashihi yapılmadığı (tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü) sürece amortismana konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

-Sözleşme kapsamında ödenen bedel ve yapılan yatırıma ilişkin harcamaların, fabrika binasının tamamlanıp kullanıma hazır hale gelene kadar yapılmakta olan yatırımlar içerisinde izlenmesi, bu tarihten sonra ise maliyet bedeli ile aktifleştirilmesi gerekmektedir.

-Şirketiniz adına tahsis edilen arsanın, üzerine inşa edilen fabrika binası ile birlikte kullanılma vasfına sahip olması ve fiilen de bu şekilde kullanılması, ayrıca söz konusu fabrika binası ile arsanın ayrılmaz bir bütünlük arz etmesi şartlarıyla şirketinize fatura edilen arsa ve inşa edilen fabrika binası bedellerinin toplamı üzerinden binalar hesabında kayıtlarda izlenmesi gerekmektedir.

-Fabrika binasının amortismana tabi tutulmasında, binanın gerçek mahiyetinin (prefabrik veya betonarme) esas alınması gerekmektedir.

-Fabrika binasının üretim sürecinde oluşacak gelir ve giderlerinin Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri gereğince, aynı kanuna istinaden tutulacak yasal defterlere 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinden belirtilen açıklamalar çerçevesinde kaydedilmesi gerekmektedir.

Açıklamasına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

YILLIK İŞLETME CETVELİ VERİLME VE SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Sirküler No: 2964

Covid-19 salgın riski nedeniyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayiciler tarafından yapılacak bildirim sürelerinin uzatımı talebinde bulunulması için yapılan duyuruda;

Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımı;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan imalatçı işletmeler Kanunun 5’inci maddesi uyarınca bir önceki yıla ilişkin bilgilere ait Yıllık İşletme Cetvellerini izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda gönderilmesi gerekecektir.

Covid-19 salgını nedeniyle 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini veremeyecek olan işletmeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurulması halinde 4 aya kadar süre uzatılması Bakanlık yetkisindedir.

Bu kapsamda Mücbir sebep bildirme ve işletme cetveli veri giriş erteleme taleplerini  https://www.sanayi.gov.tr/ adresinden sisteme giriş yapılabilecektir. 

Sanayi Sicil Belgesi Vize Süreleri;

Elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, vize edilmiş Sanayi Sicil Belgelerinin ibrazı için verilmiş ya da verilecek olan 30 günlük süre Sanayi Sicil Belgesi vize süreleri 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30 Haziran 2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri için 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

MÜHENDİSLİK FAALİYETİNE EK OLARAK METRAJ VE HAKEDİŞ HESAPLAMA İŞLEMİNİN GELİR UNSURLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sirküler No: 2963

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğünün 28.01.2020 tarih ve 62030549-120[94-2018/1032]-E.103838 sayılı özelgesinde, Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetine ek olarak proje keşif ve metraj hesaplama ile hak ediş hesaplama hizmetlerinden elde edilen kazancın hangi gelir unsuruna girdiği ve bu faaliyetten elde edilen kazancın da vergi tevkifatına tabi tutulup tutulmayacağı hususunda verilen görüşte özetle;

“Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 inci maddesinde; Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olamayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

Aynı Kanunun 94’üncü maddesinde, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Hükmü yer almaktadır.

Buna göre, mühendislik faaliyetinize ek olarak verdiğiniz proje keşif ve metraj hesaplama ile hakediş hesaplama faaliyetinizin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi ve tarafınıza yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.”

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

Kategoriler
Ş.A. YMM

2020 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ GENELGE (2020-10) YAYIMLANDI

Sirküler No: 2962

26.03.2020 tarihli, 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Kanun        (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)’un Madde 29’unda 5510 sayılı Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 80“  ile 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi işverenler tarafından yararlanılacak olan asgari ücret destek tutarı ve şartlarını 31/03/2020 tarihli, 2924 nolu sirkümüzde açıklamıştık. 

Sosyal Güvenlik Kurumu 2020 yılı asgari ücret desteği uygulama usul ve esaslarını 21.04.2020 tarih 2020-10 sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır.

Genelgedeki açıklamalar kapsamında 2020 yılında;

1-) 2019 yılında tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 128 TL,

2-) Toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 TL,

3-) Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 341 TL ve altında olan,

4-) 2020 yılında tescil edilen, 

işyerleri için uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 2,50 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar şartları taşıyan işverenlere sigortalı başına asgari ücret desteği verilecektir.

Şartları taşıyan işverenler 2020 yılının Ocak ila Aralık ayları/dönemlerinin tamamından yararlanabilecektir.

Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, ilgili ayı takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir. İşverenin 1.3.2021 tarihine kadar destekten yararlandığı işyerinden kaynaklı mahsup edilecek prim borcunun olmaması dolayısıyla alacaklı olması durumunda alacaklı olduğu tutar, işverenin Kuruma olan diğer borçlarına (idari para cezası dahil) mahsup edilebilecektir.

Daha detaylı bilgiye  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739  linkten ulaşabilirsiniz.

Asgari ücret teşvikinden yararlanacak olan işveren veya yetkililerinin söz konusu genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.