Girdi yapan admin

2019/31 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasında Süre Uzatıldı

Bülten Kategorisi: Gümrük
İçerik:

Özet: 31 Ağustos 2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’de 2019-32/55 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesi uygulamasında daha önce 6 ay olarak belirlenen akabinde 1 yıla çıkarılan süre 18 aya uzatılmıştır. Buna göre; 04.03.2020 tarihine kadar gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin, 6 ay içinde ihracata aracılık eden bankalara transfer edilmesi veya getirilmesi zorunlu olacaktır.

Tebliğ hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (31.08.2019) yürürlüğe girmiştir.

Ek- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/55)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

Kısa Açıklama: 31 Ağustos 2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete'de 2019-32/55 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında…
Başlık: 2019/31 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Uygulamasında Süre Uzatıldı
Tarih: 03.09.2019

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2717 07/08/2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklikler özetle; Kararın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikler;  (d) bendinde belirtilen Büyük ölçekli yatırım ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (l) bendi; Öncelikli Ürün

AĞUSTOS/2019 AY SONU İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR

Sirküler No: 2716 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 31.08.2019 tarihli değerleme günü için tespit edilen, yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlara uygulanacak kurlar aşağıya çıkartılmıştır.   DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ 1 ABD DOLARI 5.8140 5.8245 5.8099 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.9101 3.9356 3.8921 1 DANİMARKA KRONU

Bülten 2019-94 Eylül 2019 Vergi Takvimi

BÜLTEN 2019-94 EYLÜL 2019 VERGİ TAKVİMİ İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar 01/08/2019 02/09/2019 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Sirküler No: 2715 07/08/2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Yapılan değişiklikler özetle; Kararın Tanımlar başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikler; Aracı kurum; Faiz veya kâr payı desteğini uygulayacak kamu bankaları

BİRDEN FAZLA İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILARIN SPEK ÜST SINIRINI AŞAN PRİMLERİNİN İADESİ

Sirküler No: 2714 5510 sayılı Kanun’un 4.üncü maddesinin birinci fıkrası (a) (Ücretle çalışanlar) bendinde “Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar… sigortalı sayılırlar,” denilmektedir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere birden fazla işveren tarafından çalıştırılmanın önünde yasal bir engel olmadığı gibi, sigortalının birden fazla işyerinde çalışması durumunda her işyerinde kendisi adına prim ödenmesi zorunludur. 5510

DEVRALINAN KURUMUN GEÇMİŞ YIL ZARARININ İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI

Sirküler No: 2713 Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 21.11.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.01.16.01-2011-548-KV-95 sayılı özelgesinde; Faktoring A.Ş.’nin 04.02.2010 tarihinde nevi değişikliği yaparak ……… İnş. Tar. Tic. Ltd. Şti.’ne dönüştüğü, … Faktöring A.Ş. adına 2009 döneminde verilen kurumlar vergisi beyannamesinde zarar beyan edildiği ancak, adı geçen A.Ş. hakkında Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen