Coğrafi olarak Batı Balkanlar olarak adlandırılan ve Türkiye Cumhuriyeti öncesinde Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde yaşayan, pek çoğu ile hem tarihsel hem de ekonomik olarak ilişkilerimiz olan ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan.
Bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ortak nokta; AB üyeliğine aday olup, katılım için bekliyor olmamız.
Hızlı Bakış (2012)

Ülke Adı Nüfusu GSYH ($) Kişi Başına GSYH ($) Büyüme (%) Cari Denge/GSYH (%)
Arnavutluk 3.162.000 12.065.000.000 4.030 1,6 -10,8
Bosna Hersek 3.834.000 17.047.000.000 4.750 -1,1 -18,7
Montenegro Flag Karadağ 621.100 4.373.000.000 7.220 -2,5 -12,9
Flag of Kosovo.svg Kosova 1.806.000 6.445.000.000 3.600 VY -7,6
Makedonya 2.106.000 9.613.000.000 4.620 -0,4 -3,1
Serbia Montenegro Flag Sırbistan 7.224.000 37.049.000.000 5.280 -1,7 -8,3
Turkey Flag Türkiye 74.000.000 789.300.000.000 10.830 2,2 -6,1

Kaynak: Dünya Bankası, www.worldbank.org
Yukarıdaki tablo, bu ortak nokta dışında, AB’ne aday ülkelerin ne kadar az birbirine benzedikleri ve ne kadar potansiyele sahip oldukları hakkında bize bir bilgi veriyor.
Aday ülkelerden ne bekleniyor?
Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen ülkelerin katılım öncesi atması gereken adımları iki ana başlık altında toplamak mümkün:

 • Demokrasi ve hukukun üstünlüğü,
 • Rekabet ve büyüme.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü ana başlığı altında AB üyesi olabilecek bir ülkede;

 • Demokratik kurumların güçlendirilmesi,
 • Şeffaflığı, depolitizasyonu, kamuda görevlendirmede liyakati ve kişisel başarıyı esas alan görevlendirme ve atamayı (meritokrasi) sağlayan kamu yönetimi reformunun yapılması,
 • Halkın gelişimini, yönetime katılımını sağlayacak faaliyetler ile Devletin eylemlerinde ve harcamalarında şeffaflığı hesap verebilirliği sağlayıcı reformların yapılması,
 • Medya ve ifade özgürlüğü alanında reformlar yapılması,

Rekabet ve büyüme ana başlığı altında ise;

 • Küresel dünyaya entegrasyonun sağlanması için rekabetin ve yenilikçiliğin desteklenmesi
 • Kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi,
 • Eğitim, istihdam ve sosyal politikalar alanlarına yatırım yaparak emek piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması, cinsiyet eşitliğinin ve sosyal kapsamanın geliştirilmesi,
 • Ulaşım ve enerji alanlarında yapılacak yatırımlarla AB ile ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi,
 • Çevre konusundaki yatırımlarla su havzalarının, atık yönetiminin, hava kirliliğinin, iklim değişikliğinin ve göç olgusunun iyileştirici yönde yönetilmesi,

yapılması gereken reformlar arasında yer alıyor.
Milyon Avroluk soru
Eski Cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Turgut Özal’ın “uzun ince bir yol” olarak tanımladığı Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda sizce;

 • Avrupa Birliği mi istemiyor?
 • Biz mi pek istemiyoruz?
 • Yoksa her ikisi birden mi?

Milyon Avroluk sorunun cevabı sizde…