11.11.2015 – 2015/31 Anayasa Mahkemesi SGK Ölüm Aylığı Başvurularında Borçlanma Sürelerinin Kabul Edilmesi Yönündeki Başvuruyu Reddetti
Ölüm aylığına hak kazanmak için gereken “her türlü borçlanma süresi hariç 5 yıllık sigortalılık ve 900 prim günü” şartında, borçlanma sürelerinin kabul edilmemesinin Anayasaya aykırı olduğuna yönelik Anayasa Mahkemesine açılan davada, Mahkeme iptal talebini reddetmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 32nci maddesinde ölüm aylığı bağlanma şartları;

– 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması,

– 4/a (SSK) sigortalıları açısından her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı olması ve toplam 900 gün uzun vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması,

şeklinde sayılmış olup, bu şartları sağlayan sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabileceği kabul edilmiştir.

Madde hükmünden de anlaşıldığı üzere 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim ödenmiş olması şartında askerlik, yurtdışı borçlanması gibi borçlanma imkanlarından faydalanmak suretiyle 900 günlük sürenin tamamlanamayacağı, ancak borçlanma yapmak suretiyle 1800 gün uzun vadeli sigorta prim gün sayısına ulaşılması halinde aylık bağlanabileceği düzenlenmektedir.

Anayasa Mahkemesine yapılan iptal başvurusunda Kanunun 32nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen “her türlü borçlanma süreleri hariç” ifadesinin iptali istenmiştir.

Mahkeme verdiği kararda, söz konusu düzenlemenin ölçülü olduğunu ve bireylere aşırı külfet yüklemediğini belirterek anayasaya aykırı olmadığına karar vermiş ve iptal talebini reddetmiştir.

Karar sonrasında eskisi gibi, Kanunda yazdığı şekliyle 5 yıl sigortalılık ve 900 prim gün sayısının her türlü borçlanma hariç olarak doldurulması şartı aranarak işlem yapılacak, ancak borçlanma yapmak suretiyle 1800 gün prim günü tamamlandığında aylık bağlanması söz konusu olacaktır.

Anayasa Mahkemesinin kararıyla Kurumun bu yönde verdiği kararların Mahkemeye götürülmesi imkanı da ortadan kalkmıştır.

Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Arayın

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

+90 212 326 67 34

celal.ozcan@tr.pwc.com

Okunma sayısı: 4

Kullanıcı Yorumları
Hiç yorum yazılmamış. İlk yazan siz olmak ister misiniz?