Kategoriler
Erta Denetim

2020, 1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Bülten: 2020/57 2020, 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (OCAK-ŞUBAT-MART) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bülten: 2020/57

2020, 1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNE (OCAK-ŞUBAT-MART) AİT GELİR VE KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASI

18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 1.
Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi
Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

İlgili sirküler aşağıdadır;

Tarihi: 12/5/2020

Sayısı: VUK-130/ 2020-9

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması
uygulaması nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28’inci maddesindeki
yetkiye dayanılarak 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I.
Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi
Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.

2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve
Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 1.
Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi
Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar
uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla
beyanname verme tarihi 18 Mayıs 2020 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip
mükellefleri de kapsayacaktır.

izmir smmm, izmir muhasebe,izmir mali müşavir,mali müşavir izmir,muhasebeci izmir,izmir muhasebeci,smmm izmir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir