2019/26 KDV Beyannamesinde Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin KDV’nin Bildirimi ile İlgili Değişiklik Yapıldı

Bülten Kategorisi: Vergi
İçerik:

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 5 Mart 2019 tarihinde "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" ile ilgili olarak "1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik" başlıklı duyuru yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV’nin indirim konusu yapılmasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosuna 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı ve "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosuna 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırı eklenmiştir.

Buna göre 01.01.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV’nin, satıcı tarafından alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde, 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir.

Aynı işleme ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV’nin, satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme döneminde, alıcı tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosunda 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı aracılığıyla beyan edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, "Ekler" bölümüne eklenen "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığı ile "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda indirim türü olarak 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırının kullanılması durumunda bu bölümdeki "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim" tablosunun doldurulması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, Kanunun (11/1-c, ihraç kayıtlı teslimler) ve geçici 17., DİİB) maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla telafisi için beyannameye "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi" tablosu eklenmiştir. "İndirimler" tablosunda "107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV" alanına bilgi girişi yapan mükelleflerin, hangi dönemlere ilişkin iade haklarını kullandıklarını bu tablo ile beyan edeceklerdir.

Ek- 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik​

Bültenimizi PDF olarak indirmek için tıklayınız​

Saygılarımızla, 

Kısa Açıklama: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 5 Mart 2019 tarihinde "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" ile ilgili olarak…
Başlık: 2019/26 KDV Beyannamesinde Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin KDV'nin Bildirimi ile İlgili Değişiklik Yapıldı
Tarih: 06.03.2019

izmir smmm, izmir muhasebe, izmir serbest muhasebeci,izmir mali müşavir,mali müşavir muhasebeci,izmir muhasebeci,smmm izmir

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir